Nord Stream 2
Language : English | Deutsch | Finnish

Laatu-, terveys-, turvallisuus- & ympäristöohjelma (QHSE)

Wasco Coatings on sitoutunut noudattamaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöohjelmaa (QHSE). QHSE on kiinteä osa Wascon bisnes- ja toimintakulttuuria, jossa tähdätään jatkuvaan parantamiseen neljän vastuullisen johtamisen alueella.

Sitoutumisemme laatuun

Turvallisuuskeskeiseen teollisuusöljyn ja kaasun toimitusketjuun kuuluvana yrityksenä Wasco on velvoitettu toimittamaan sekä korkeimmat vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja että käyttämään tiukkoja laatujärjestelmiä ja standardeja laadun varmistamiseksi.

Wascolle laatu on kehityksen keskeinen ajuri ja erottamaton osa jokaista tehtäväksi otettavaa prosessia. Tutkimuksesta ja kehityksestä alkaen tuotteen ja palvelun toimittamiseen asti olemme sitoutuneet käyttämään ja ylläpitämään laatuprosesseja, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Asiakkaidemme toimesta tehtävien ja toimintaamme säännöllisesti arvioivien auditointien avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan laatustandardejamme. Saamamme monet arvostetut sertifioinnit ovat todiste laadun eteen tekemistämme ponnisteluista.

HSE-tavoitteemme (Terveys, Turvallisuus ja Ympäristö)
  • näkyvän ja toimintaa tukevan johtamisen varmistaminen kaikissa HSE-asioissa
  • sovellettavan HSE-lainsäädännön ja ohjeiston noudattaminen, näiden puuttuessa vastuullisten standardien soveltaminen
  • mitattavissa olevien HSE-tavoitteiden ja kohteiden kehittäminen, toimintamme arvioiminen jatkuvan parantamisen varmistamiseksi
  • toiminnassamme mahdollisesti syntyvien HSE-riskien tunnistaminen ja niiden vähentäminen pienimmälle mahdolliselle tasolle
  • turvallisen työympäristön tarjoaminen kaikille työntekijöillemme. Varmistaminen, että henkilökunta on koulutettu suorittamaan työnsä turvallisesti
  • systemaattinen ja jäsentynyt lähestymistapa HSE-hallintoa kohtaan sopivien johtamisjärjestelmien kautta
  • auditointien tekeminen ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen tämän politiikan tehokkaan toteutumisen varmistamiseksi